HISTORIE

V roce 1928 byl v Nedvědici založen první lyžařský oddíl při Sportovním klubu Pernštejn, který pořádal závody v běhu na lyžích (10 a 12 km), ve skoku na lyžích a ve sjezdu. Nejvíce byly využívány terény kolem Kovářové. Po osvobození v roce 1945 však již nebyl oddíl obnoven, tradice sjezdového lyžování ovšem pokračovala. Nedvědice byla vyhlášeným lyžařským střediskem především pro návštěvníky z Brna.

Až 1. února 1968 byl ustaven lyžařský oddíl při Tělovýchovné jednotě Spartak Nedvědice. U jeho zrodu byli JUDr. Karel Hutař, Bohumír Rossi, Jaroslav Vít, Josef Štarha, Rostislav Ustohal a Jaroslav Dufek. Cílem oddílu bylo postavit v okolí Nedvědice lyžařský vlek. V té době to byl jediný lyžařský oddíl na okrese Žďár nad Sázavou zaměřený na sjezdové lyžování. Ve stejném roce se začaly stavět přejezdové lávky přes potok ve Žlebě. U n.p. Transporta Chrudim byl objednán lyžařský vlek Vl 200 s dodáním v roce 1969 za 13 000,– Kčs. 17. září 1968 se v Býšovci sešli zástupci Vlek Kovářová - pohled k obci Lískovecobcí a podniků k prodiskutování možnosti výstavby zimního rekreačního střediska Smrček, Kovářová a Býšovec. Zde přednesl p. Žůrek z Městského výboru ČSTV Československý svaz tělesné výchovy), sekce lyžování z Brna návrh postavit lyžařský vlek v prostoru zvaném na „Hrbě“, u „Sloupů“ pod Býšovcem. Hospodářská smlouva o dodávce vleku byla podepsána 10. listopadu 1968 a 26. prosince 1968 bylo požádáno o stavební povolení. Při hlavních organizátorech stálo štěstí. MEZ Nedvědice dodával do Transporty Chrudim elektromotory. Za pomoci ředitele závodu MEZ p. Stanislava Navrátila byl vlek dodán a z prostředků KNV Brno zaplacen ještě v roce 1968.V roce 1969 byly zajištěny projekty a postavena trafostanice, sekční vypínač, kabelová přípojka a obslužná budova vleku. Dne 14. prosince 1969 byl provoz lyžařského vleku u Býšovce zahájen.

V roce 1970 nastaly boje o lyžařský vlek u „Nutrií“. Tam hodlal postavit lyžařský vlek oddíl turistů a lyžařů z Brna. Měli sice již projekt, ale nedvědičtí lyžaři byli rychlejší a 28. dubna 1970 byla s n.p. Transporta Chrudim uzavřena smlouva o dodání dalšího vleku Vl 200 pro „Nutrie“. V následujícím roce byla zakoupena pro tento vlek lignátová chata včetně sociálního zařízení. V roce 1973 byl objednán vlek pro Kovářovou a po složitých jednáních uveden do provozu v roce 1976, kdy byla postavena z vlastních prostředků i obslužná budova a kabelová přípojka z trafostanice v Kovářové.

Svah za Kovářovou se díky tradici a snadné dostupnosti stal tak navštěvovaným, že malý vlek již nestačil zájmu lyžařů. V roce 1981 byla zakoupena dokumentace. Svépomocí byl v závodě MEZ Nedvědice a v dílnách Uranových dolů Dolní Rozinka vyroben a ještě v témže roce postaven vlek Vl 200 o délce 270 m vedle původního z roku 1976.

Pro svah u „Nutrií“, který byl původním vlekem využíván pouze ve spodní polovině, byl z prostředků Fondu cestovního ruchu KNV Brno zakoupen vlek s teleskopickými unašeči TLV 7,5. Stavba byla zařazena do „akce Z“ MNV Nedvědice a dokončena v roce 1983. Pro vlek byla rozšířena sjezdovka terénními úpravami a vybudována nová kabelová přípojka. Parametry tohoto vleku byly ve srovnání s Vl 200 úctyhodné: délka 400 m, převýšení 90 m, přepravní rychlost 2,5 m/sec, přepravní kapacita 560 osob za hodinu. Provoz pro veřejnost byl zahájen 4. února 1984. Díky výbornému kopci a skutečnosti, že to byl jeden z prvních vleků s teleskopickými unašeči na Vysočině, získal si rychle velkou popularitu a odpovídající návštěvnost.

V roce 1986 byla dokončena stavba obslužné chaty pod vlekem na Býšovci, která nahradila původní obslužnou budku. Tato vhodně do terénu umístěná chata na krásné kamenici je pýchou celého oddílu.