• základní jízdné
    • 13 jízd - 100 Kč


INDIVIDUÁLNÍ JÍZDNÉ JE MOŽNÉ DOHODNOUT PRO :
                                                                                                 -ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY
                                                                                                 -JINÉ ORGANIZOVANÉ SKUPINY